Regulamin użytkowania domków kempingowych w O.W. Szczeliniec w Karłowie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW KEMPINGOWYCH OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

 

„SZCZELINIEC” w PNGS wieś KARŁÓW

1. Goście przebywający w domkach kempingowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Do korzystania z domków kempingowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka . Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na O.W. (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

5. Obowiązuje kaucja w wysokości 300 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

6. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.11:00 – bez zgody Recepcji, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnia dobę.5 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie osobiście pracowników

7. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika O.W. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 – 11.00 w recepcji).

8. Wszelki braki w wyposażeniu lub usterki, uchybienia w czystości w domkach lub ich otoczeniu prosimy zgłaszać do recepcji. W przypadku braku reakcji prosimy interweniować – 607-155-125

9. W domkach nie ma możliwości gotowania pełnych posiłków, dwie płyty grzewcze, garnek, patelnia, sztuce, naczynia pozwalają na przygotowanie śniadanka, przekąski, ale na posiłki zapraszamy do naszej Restauracji Szczeliniec gdzie jako nasi goście otrzymają Państwo rabat.

10. Na terenie O.W do Państwa dyspozycji są dwie strzechy z grillami i ogniskiem gdzie nieodpłatnie mogą państwo biesiadować podczas swojego pobytu.

11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia O.W. prosimy Gości o poinformowanie pracownika recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

12. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrócenia domków w stanie niepogorszonym technicznie oraz przyzwoicie czystym. Sprzątanie nie obejmuje mycia naczyń, wynoszenia śmieci, prania materacy, dywanów, mycia lamperii, przypalone garnki, patelnie uznaje się za zniszczone.

13. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo O.W. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

14. Za rzeczy pozostawione w domkach kempingowych, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.

15. Zakaz przebywania zwierząt w domkach i pokojach ! W przypadku stwierdzenia pozostałości po zwierzętach (sierść, odchody) sprzątanie zleca się zewnętrznej firmie i obciąża wynajmującego (500zł ) wraz z kosztami dojazdu. Złamanie zakazu przebywania zwierząt na terenie ośrodka będzie skutkowało pobraniem 500zł na poczet sprzątania i odczulania pomieszczeń i terenu przebywania zwierząt.

16. Mieszkańcy domków kempingowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka . O.W Szczeliniec. nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking przy terenie O.W. jest parkingiem niestrzeżonym nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (grill), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

18. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu O.W. przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

19. Dodatkowa opłata za zużycie prądu:

”Grzejniki hybrydowe posiadają w sobie system DUAL THERM – dwa systemy ogrzewania – połączenie ogrzewania podczerwienią z ogrzewaniem konwekcyjnym.

Produkty te posiadają dwa elementy grzejne – jeden odpowiada za ogrzewanie podczerwienią, natomiast drugi – za ogrzewanie konwekcyjne.”

Do ceny wszystkich rodzajów domków doliczany jest koszt zużytej energii w cenie 2.00 PLN za 1kWh (aktualizowane zgodnie z taryfą dostawcy prądu). 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.

21. Zameldować można się do godz. 20:00, ewentualny późniejszy przyjazd należy ustalić pod numerem telefonu: 607-155-125. Wymeldowanie w godz.: 8:00 – 11:00.

                                                                                                                                                 Życzymy przyjemnego wypoczynku

                                                                                                                                                              Kierownictwo O.W. „SZCZELINIEC”